Agile Tester

Agile testen is een software testaanpak die de principes van agile software ontwikkeling volgt zoals gedefinieerd in het Agile Manifesto.

Een tester in een Agile project werkt anders dan een tester in een traditioneel project. Testers moeten de waarden en principes die de basis vormen van Agile projecten begrijpen. Testers zijn een integraal onderdeel van de teamgerichte aanpak tezamen met ontwikkelaars en business vertegenwoordigers.

Er is heel veel verwarring betreffende agile testen – dit betekent tevens een kans voor goede opleidingen. De cursus Agile Tester biedt de tester de kennis om onderdeel van een agile teams en een goede bijdrage te kunnen leveren.

Onderwerpen

 • Principes van Agile software ontwikkeling
 • Aspecten van Agile methodieken
 • Verschillen tussen traditioneel en Agile testen
 • Voortgangsbewaking en rapportage
 • Rol en vaardigheden van een Agile tester
 • Agile test methodes, o.a. Acceptance Test Driven Development (ATTD), testpiramide en testkwadranten
 • Risico-analyse en begroten in Agile projecten, o.a. risk-poker en poker planning
 • Agile testtechnieken, o.a. exploratory testen, specification-by-example en opstellen acceptatiecriteria
 • Voorbereiding op het ISTQB Agile Foundation examen

Leerdoelen

 • Samenwerken in een cross-functioneel Agile team en bekend zijn met de principes en elementaire processen (activiteiten) van Agile software ontwikkeling
 • Aanpassen van bestaande testervaringen en -kennis aan Agile waarden en principes
 • Ondersteunen van het Agile team bij het plannen van testgerelateerde activiteiten
 • Toepassen van relevante testmethoden en -technieken in een Agile project
 • Ondersteunen bij het definiëren van testbare user stories en acceptatiecriteria
 • Gebruik maken van Agile testen praktijkervaringen bij andere bedrijven (in vergelijking tot de Agile testen theorie)

Examen

Om het ISTQB Certified Agile Tester Foundation certificaat te behalen moet men het foundation examen succesvol afleggen. Nadat men is geslaagd voor het foundation examen verkrijgt met het internationaal erkende ISTQB Certified Agile Tester Foundation certificaat. Het examen heeft tot doel vast te stellen dat de kandidaat de stof zoals beschreven in de syllabus beheerst.

Het Foundation Level examen wordt gekarakteriseerd door:

 • 40 multiple-choice vragen
 • een score van 1 punt per correct antwoord
 • minimaal 26 vragen (65%) correct beantwoorden om te slagen voor het examen
 • een duur van 60 minuten (of 75 minuten voor kandidaten die het examen niet doen in hun eigen taal)