ISTQB Foundation

Het Foundation kwalificatie niveau is gericht op professionelen die de behoefte hebben om hun praktische kennis van de fundamentele test concepten te demonstreren.  Dit zijn bijvoorbeeld test ontwerpers, test analisten, test ingenieurs, test consultants, test managers, gebruikersacceptatie testers en andere IT professionelen.

Het Foundation kwalificatie niveau is ook geschikt voor iedereen die een basis begrip van software testen wil hebben, zoals project managers, kwaliteitsmanagers, software ontwikkel managers, business analisten en anderen.

Onderwerpen

 • Grondbeginselen van testen en testprincipes
 • Standaard testterminologie
 • Testfasering (testsoorten, testvormen en onderhoudstesten)
 • Statisch testen (typen reviews en statische code analyse)
 • Testspecificatietechnieken (black-box technieken, white-box technieken en ervaring gebaseerde technieken)
 • Testmanagement (o.a. testplanning, risico-analyse, begroten en rapporteren)
 • Testtools en overzicht testautomatisering
 • Voorbereiden op het ISTQB Foundation examen

Leerdoelen

 • Gebruik kunnen maken van de standaard testterminologie ten behoeve van efficiënte en effectieve communicatie
 • Inzicht hebben in algemene testbeginselen, het basis testproces, testmanagement strategieën/aanpakken, risico’s en principes ter ondersteuning van de testdoelstellingen
 • Bijdrage kunnen leveren aan reviews van de testbasis en testproducten
 • Analyseren en prioriteren van zowel funktionele als niet-funktionele specificaties, zoals performance en bruikbaarheid
 • Ontwerpen van testgevallen gebruikmakend van testspecificatietechnieken voor verschillen testsoorten
 • Interpreteren en uitvoeren van testgevallen op basis van goedgekeurde testspecificaties en analyseren en onafhankelijk rapporten over de testresultaten
 • Opstellen en communiceren van duidelijke en begrijpelijke bevindingenrapporten
 • Ondersteunen bij het selectie en implementatie proces voor testtools ter ondersteuning van de verschillende testactiviteiten

Examen

Om het ISTQB Certified Tester Foundation certificaat te behalen moet men het foundation examen succesvol afleggen. Nadat men is geslaagd voor het foundation examen verkrijgt met het internationaal erkende ISTQB Certified Tester Foundation certificaat. Het examen heeft tot doel vast te stellen dat de kandidaat de stof zoals beschreven in de syllabus beheerst.

Het Foundation Level examen wordt gekarakteriseerd door:

 • 40 multiple-choice vragen
 • een score van 1 punt per correct antwoord
 • minimaal 26 vragen (65%) correct beantwoorden om te slagen voor het examen
 • een duur van 60 minuten (of 75 minuten voor kandidaten die het examen niet doen in hun eigen taal)