Test Management

Gedurende een 5-daagse cursus ISTQB Advanced Test Manager maakt de deelnemer in detail kennis met een groot aantal aspecten van testmanagement. Tijdens deze interactieve cursus, leert de deelnemer het praktisch toepassen van risico-gebaseerd testen alsmede testmanagement taken inclusief plannen en begroten. De deelnemer leert ook hoe om te gaan met belanghebbenden en een testteam samen te stellen met de juiste competenties en vaardigheden, zodat het effectief kan functioneren en eventueel een bijdrage kan leveren aan test verbeterinitiatieven. Uitgebreide praktijkoefeningen en discussies vormen een belangrijk onderdeel van deze cursus. De Advanced Test Manager cursus is ontwikkeld voor ervaren testprofessionals die toe zijn aan een volgende stap richting de testmanagement rol. Ontwikkel je testmanagement vaardigheden. Verkrijg uitgebreide vaardigheden voor het managen van testteam zodanig dat je succesvol een software testproject kunt leiden.

Tot de doelgroep van ISTQB Advanced Test Manager behoren alle testprofessionals die betrokken zijn of gaan worden bij test management. Deelnemers zijn onder andere testmanager, testcoördinatoren, testconsultants en senior testers. Ook steeds meer Agile testers voeren verschillende taken uit binnen hun team die traditioneel behoren bij testmanagement. Het advanced niveau is van toepassing voor iedereen die meer diepgaande kennis wil verkrijgen betreffende software testen.

Onderwerpen

 • Testplanning (mastertestplan en detailtestplan)
 • Testproces, incl. entry en exit criteria
 • Testdocumentatie, testbeleid, teststrategie
 • Testbegroten, o.a. TestPuntAnalyse en wide-band delphi
 • Risico-analyse technieken en methoden
 • Reviews en inspecties, inclusief definiëren van een review strategie
 • Testteam dynamiek en motivatie
 • Persoonlijke vaardigheden, incl. communicatie
 • Bevindingenbeheer
 • Definiëren van een testaanpak, incl. kiezen van de juiste testtechnieken
 • Testproces verbeteren; TPI-Next en TMMi
 • Testassessment en testverbeterplan
 • Tools ter ondersteuning van testmanagement
 • Testtool selectie en implementatie

Leerdoelen

 • Managen van een testproject en hierbij rekening houden met het testbeleid en het testproces van de testorganisatie
 • Organiseren en leiden van risico-identificatie en risico-analyse sessies en de resultaten daarvan gebruiken voor testbegroten, testplanning, bewaken en bijsturen
 • Opstellen en implementeren van testplannen, consistent met de beleid en de teststrategie van de organisatie
 • Continu bewaken en bijsturen van testactiviteiten gericht op het halen van de projectdoelstellingen
 • Bepalen en rapporteren over de teststatus op een relevante en tijdige wijze aan de belanghebbenden van het project
 • Identificeren van problemen ten aanzien van kunde en capaciteit in het testteam en een rol spelen bij het vinden van de adequate testers
 • Identificeren en plannen van noodzakelijke activiteiten ten behoeve van kennis en kunde ontwikkeling binnen het testteam
 • Opstellen van een business case voor de testactiviteiten waarin zowel de kosten als verwachte opbrengsten zijn beschreven
 • Zorgen voor een goede communicatie binnen het testteam en met andere belanghebbende binnen het project
 • Participeren in en leiding geven aan testproces verbeterinitiatieven

Examen

Om het ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Manager certificaat te behalen moet men het examen succesvol afleggen. Nadat men is geslaagd voor het examen verkrijgt met het internationaal erkende ISTQB Advanced Test Manager certificaat. Het examen heeft tot doel vast te stellen dat de kandidaat de stof zoals beschreven in de syllabus beheerst.

Het Advanced Test Manager examen wordt gekarakteriseerd door:

 • 65 multiple-choice vragen
 • elke vraag die goed is beantwoord levert een score tussen 1 en 3 punten, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad
 • een kandidaat moet een score behalen van 65% om te slagen voor het examen
 • een duur van 180 minuten (of 225 minuten voor kandidaten die het examen niet doen in hun eigen taal)