Requirements Engineering training georganiseerd door CTQB

In september zal voor de eerste keer een driedaagse training Requirements Engineering (RE) worden georganiseerd door de CTQB. Deze training vindt volledig on-line plaats en wordt verzorgd door Ammerlaan training uit Nederland. De cursus wordt afgesloten met een officieel internationaal erkend examen. Aan bod komen onder andere de basisprincipes van RE, hoe requirements te documenteren, het bepalen van requirements, requirements management en de ondersteuning door tools.

Pauline Alfonso nieuwe voorzitter CTQB

Tijdens de CTQB vergadering van afgelopen week is Pauline Alfonso gekozen tot nieuwe voorzitter als opvolger van Erik van Veenendaal.
Pauline: "Ik ben erg enthousiast om te starten met mijn eerste termijn als CTQB voorzitter, en daarbij het leiderschap van onze geweldige Erik van Veenendaal op te volgen. Als nieuwe voorzitter is mijn doel om de waarde van software testing te promoten op alle niveaus binnen software ontwikkeling op onze mooie eilanden. Ons gebalanceerd programma is er op gericht de kennis van software testing te vergroten en de test gemeenschap nadrukkelijk te betrekken. Ik zal nadrukkelijk (verder) bouwen op de nalatenschap die Erik van Veenendaal heeft gecreerd. Ik wordt ondersteund door enthousiaste bestuursleden om dit doel te bereiken en heb veel zin om gedurende twee jaar jullie voorzitter te zijn".

Cai Walters gecertificeerd als TMMi test process improver

Cai Walters hoofd IT Auditing van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten is gecertificeerd door de TMMi Foundation als TMMi test process improver. Cai is tevens de voorzitter van het Curaçao ISACA chapter en de vice-voorzitter van de CTQB. Van een gecertificeerde TMMi test process improver wordt verwacht dat hij in staat is binnen zijn organisatie of project TMMi gebaseerde verbeteringen ten aanzien van testing te initieren en te implementeren zodanig dat dit business value oplevert voor de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Proficiat!!

Zeer succesvolle TMMi training - iedereen geslaagd!

De eerste training TMMI Professional is uitermate succesvol verlopen. De deelnemers waren erg gemotiveerd en toegewijd om hun testproces te verbeteren. Door hard werk tijdens de training en goede voorbereiding is ook iedereen geslaagd voor het examen. Proficiat!!

Security Testing workshop door Randy Rice

Internationaal erkend test expert Randy Rice zal in oktober een workshop Security Testing verzorgen. Deze workshop is gratis voor personen die reeds eerder een CTQB training hebben gevolgd. Randy Rice is o.a. de auteur van de ISTQB syllabus Security Testing.

ISTQB nu ook thuis mogelijk

De CTQB is verheugd aan te kunnen kondigen dat vanaf heden, in samenwerking met onze exameninstituut GASQ, ook examens @Home mogelijk zijn op Curaçao en de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen.